Caty

Zona Navegación
Titulaciones

Marinera/hostessa temporada 2018. Llibreta marítima internacional. Certificat mèdic vigent. PER i ampliació 24m. Disponibilitat geogràfica i immediata.