hostessa

(Profesional)

Caty

Marinera/hostessa temporada 2018. Llibreta marítima internacional. Certificat mèdic vigent. PER i ampliació 24m. Disponibilitat geogràfica i immediata.